Pimpinan Jurusan IPA Terpadu


Pimpinan Jurusan IPA Terpadu

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Semarang


Ketua Jurusan IPA Terpadu

Foto Novi Ratna Dewi, S. Si., M. Pd.

Nama : Novi Ratna Dewi, S.Si., M.Pd.
NIP : 198311102008012008
Jabatan : Ketua Jurusan IPA Terpadu
E-mail : [email protected]

Sekretaris Jurusan IPA Terpadu

Foto Erna Noor Savitri, S. Si., M. Pd.

Nama : Erna Noor Savitri, S.Si., M.Pd.
NIP : 198508072014042001
Jabatan : Sekretaris Jurusan IPA Terpadu
E-mail : [email protected]

Koordinator Program Studi Ilmu Lingkungan

Foto Andin Vita Amalia, S. Si., M. Sc.

Nama : Andin Vita Amalia, S. Si., M. Sc.
NIP : 198508142014042002
Jabatan : Koordinator Program Studi Ilmu Lingkungan
E-mail : [email protected]

Kepala Laboratorium Jurusan IPA Terpadu

Foto MUHAMAD TAUFIQ, S. Pd., M. Pd.

Nama : Muhamad Taufiq, S.Pd, M.Pd
NIP : 198603072012121001
Jabatan : Kepala Laboratorium Jurusan IPA Terpadu
E-mail : [email protected]